Haaruitval test

Dunner wordend haar kan vervelend zijn om te ervaren, vooral als u niet weet wat de oorzaak is. Met een diagnostische haaruitval test kan een huisarts of specialist de oorzaak bepalen. Als uw arts vermoedt dat een onderliggende medische aandoening de oorzaak van haarverlies kan zijn, kan een bloedtest of een hoofdhuidbiopsie worden aanbevolen. Deze haaruitval tests zijn pijnloos en helpen bij het vinden van een geschikte behandeling.

Medische geschiedenis

Om de oorzaak van haaruitval vast te stellen, stelt een arts vragen over wanneer het haarverlies is begonnen, wat het patroon van de haaruitval is, wat voor soort kapsels u normaal draagt, of haaruitval in uw familie voorkomt en andere details over de kenmerken van uw haaruitval. Hij of zij stelt ook vragen over uw gezondheid en medische klachten. Details die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, zoals uw voedingspatroon of een recent trauma, kunnen een aanwijzing geven over de oorzaak van het haarverlies. De arts onderzoekt uw hoofdhuid en controleert op ontstekingen, roodheid, zweren of littekens. Tijdens een lichamelijk onderzoek kan uw arts eenvoudige haaruitval tests uitvoeren om meer te weten te komen over de gezondheid van uw haar. Dit kunnen de volgende zijn.

Haaruitval trek- en sterkte test

Met een eenvoudige test meet een arts de ernst van het haarverlies. Tijdens een trektest pakt de arts ongeveer 100 haren vast en trekt hier voorzichtig aan. Als er 20 of meer haren uitvallen, heeft u wat bekend staat als actief haarverlies. Ook kan een sterkte test duidelijkheid bieden. Door een haar bij zowel de wortel als bij de punt vast te nemen en aan beide uiteinden te trekken, krijgt de arts informatie over de broosheid of kwetsbaarheid van uw haar.

Kaarttest

Bij een andere haaruitval test, wordt een kaart gebruikt om de gezondheid van uw haarschachten te onderzoeken en nieuwe haargroei te bekijken. De test is eenvoudig en volledig pijnloos. De arts neemt een gedeelte van het haar en houdt een kleine, rechthoekige vilten kaart tegen de hoofdhuid. De kleur van het vilt moet contrasteren met de kleur van uw haar. Nieuwe haarlokken, hele kleine en zelfs kapotte haren in het gebied zijn zichtbaar tegen het vilt, zodat ze geteld en onderzocht kunnen worden. Zeer dunne haren kunnen een aanwijzing voor telogeen effluvium zijn, terwijl korte lokken met gebroken punten op een afwijking van de haarschacht kunnen duiden.

Trichogram analyse

Een arts kan ook besluiten om een trichogram analyse te doen als haaruitval test. Hierbij maakt een arts gebruik van een geavanceerd meetinstrument om zowel de kenmerken van de hoofdhuid als het haar te analyseren. De techniek maakt het mogelijk om haarverlies al in een vroeg stadium op te sporen.

Haaruitval test schimmels

Een schimmeltest is een laboratoriumtest die de aanwezigheid van een schimmel in het haar of de hoofdhuidcellen kan bevestigen. Een arts kan deze test aanbevelen om te bepalen of een schimmelinfectie, zoals tinea-capitis of ringworm, de oorzaak is van haarverlies. De arts schraapt een stukje hoofdhuid weg of neemt een haar die vervolgens laboratorisch wordt onderzocht. De incubatietijd bedraagt een aantal weken. Als de test positief is, kan medicatie als behandeling voorgeschreven worden.

Bloedonderzoek bij haaruitval

Wanneer een arts vermoedt dat het haarverlies te wijten is aan een onderliggende medische aandoening, een vitamine- of mineralentekort of een hormonale onbalans, kan een bloedonderzoek aanbevolen worden. Het kan bijvoorbeeld lijken dat een vrouw met diffuus haarverlies, erfelijke haaruitval kaalheid heeft, maar het is mogelijk dat de eigenlijke oorzaak ijzertekort is.

Haaruitval door ijzertekort

Een ijzertekort kan bijdragen aan haaruitval. Artsen gebruiken bloedonderzoeken om het ijzergehalte of het ferritine niveau, te controleren. De ferritine spiegels zijn bij menstruerende vrouwen vaak laag. Ook mensen met bloedarmoede en vegetariërs of veganisten hebben vaak een lage ferritine spiegel. Door ijzerrijke voedingsmiddelen aan uw dieet toe te voegen, kan de haargroei zich herstellen. Deze omvatten donkere bladgroenten, rood vlees, volle granen en peulvruchten. In geval van een langdurig tekort kan een arts u een ijzersupplement voorschrijven. Meer informatie over ijzertekort en haaruitval vindt u op de website van de Nederlandse Haarstichting.

Schildklier aandoeningen en haaruitval

Haaruitval kan een teken zijn van een schildklieraandoening, waaronder hyperthyreoïdie of hypothyreoïdie. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat de schildklier van bepaalde hormonen te veel of juist te weinig produceert. Heeft u onlangs veel gewicht verloren of bent u flink aangekomen zonder dat u een dieet heeft gevolgd? Wordt u plotseling door spierzwakte of vermoeidheid overvallen? Met behulp van een bloedtest kan een arts het niveau van het schildklierstimulerend hormoon worden bepaald. Deze zogenaamde TSH-waarden hangen nauw samen met het optimaal functioneren van de schildklier. Ongewoon hoge of lage niveaus kunnen een diagnose van een schildklieraandoening bevestigen of uitsluiten.

Haaruitval test resultaat

De haaruitval test is bedoeld om overmatig haarverlies aan te tonen. Daarna kan de oorzaak opgespoord worden. Als de oorzaak van uw haarverlies duidelijk is, kan een arts een behandeling voorstellen. Tijdelijk of blijvend haarverlies kan met de juiste behandeling vermindert en/of opgelost worden. Een arts zal trachten de oorzaak weg te nemen, wat bij tijdelijk haarverlies tot herstel van de haargroei kan leiden. In de meeste gevallen herstelt de haargroei zich binnen een meerdere maanden. Is uw haarverlies een gevolg van Alopecia androgenetica? Haargroeimiddelen, lasertherapie, mesotherapie, micro haar pigmentatie en een haartransplantatie worden als oplossing voorgesteld en toegelicht.

Kosten haaruitval test

Wanneer uw huisarts u doorstuurt naar een dermatoloog, vergoedt u zorgverzekeraar meestal de kosten van de diverse onderzoeken. U dient wel rekening te houden met het eigen risico. Heeft u geen verwijzing van uw huisarts, maar wilt u toch een haaruitval test laten doen? Het vergoedingsbedrag kan lager zijn en in sommige gevallen blijft deze helemaal uit. Vergoedingsmogelijkheden en bedragen staan vermeld in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Kijk ook naar de voorwaarden van een aanvullende zorgverzekering.

Haaruitval oplossen

Haaruitval veroorzaakt onrust en psychische klachten. Voorkom dat u in een isolement terecht komt. Haarverlies is een veelvoorkomend probleem dat met de juiste techniek verbetert en zelfs opgelost kan worden. Wacht niet te lang met het raadplegen van een arts.

Haaruitval test – FAQ

1. Welk haarverlies is normaal?

Het is normaal om tussen de 50 en 100 haren per dag te verliezen. Wanneer u dagelijks meer haren verliest, is er sprake van overmatige haaruitval.

2. Welke hormonen worden getest op haaruitval?

De belangrijkste oorzaak van erfelijke kaalheid is genetica en de aanwezigheid van androgene hormonen, zoals testosteron en dihydrotestosteron (DHT). Daarnaast kunnen ook schildklierwaarden gecontroleerd worden.

3. Is een haaruitval test pijnlijk?

Nee, onderzoek naar de oorzaak van haaruitval is niet pijnlijk. De onderzoeken zijn niet ingrijpend. Afhankelijk van het onderzoek dat plaatsvindt, kunt u soms een licht irriterend gevoel ervaren. Voorafgaand aan het onderzoek wordt uitgelegd wat u kunt verwachten en hoe u zichzelf voorbereidt op de geplande test.

4. Zijn er verschillende haaruitval testen voor mannen en vrouwen?

De beschikbare testen kunnen zowel bij mannen als vrouwen toegepast worden. Om de mate en ernst van het haarverlies te bepalen, is voor mannen de Norwood schaal ontwikkeld. Vrouwen kunnen gebruik maken van de Ludwig schaal.

5. Welke test kan ik zelf doen?

De trektest is iets wat u zelf kunt doen. Neem een streng van ca. 100 haren vast en trek hier zachtjes aan. Heeft u daarna 20 of meer losse haren vast, dan kan er sprake zijn van haarverlies. Eventueel kunt u ook de sterkte van haar testen. Dit doet u door een haar bij de aanzet vast te pakken en de punt met uw andere hand vast te nemen. Trek de handen voorzichtig uit elkaar en kijk of en hoe de haar breekt.

6. Is een thuistest betrouwbaar?

Een thuistest is een goede indicatie. Om zeker te zijn van haaruitval en de oorzaak te kennen, wordt geadviseerd een arts te raadplegen.

7. Veroorzaakt testen meer haaruitval?

Nee, haaruitval testen veroorzaken geen versnelling of verandering in het haarverlies.

8. Mogen minderjarigen een haaruitval test ondergaan?

Ja. Haaruitval, waaronder Alopecia areata, komt ook bij jonge kinderen voor. Het ligt voor de hand dat u met uw zoon of dochter naar de huisarts gaat en verzoekt om de oorzaak van het haarverlies te onderzoeken.

9. Worden de kosten van een haaruitval test vergoed?

Wanneer uw huisarts een verwijzing geeft naar een dermatoloog en/of een laboratorium onderzoek voorstelt, valt dit meestal onder de verzekerde zorg. Het eigen risico kan van toepassing zijn.

10. Stelt een haaruitval test de oorzaak van haarverlies vast?

Ja en nee. Als de arts een vermoeden heeft van de oorzaak, kan dit met onder meer een bloedonderzoek bevestigd worden. Het gebeurt regelmatig dat aanvullende onderzoeken worden verricht om andere problemen uit te sluiten.

11. Kan ik zelf om een haaruitval test vragen?

Ja. Als u vermoed dat uw haar meer dan wenselijk uitvalt, kunt u een afspraak maken bij uw huisarts. Deze luistert naar uw verhaal en stelt aanvullende vragen. Op basis daarvan kunnen onderzoeken en/of testen voorgesteld worden. Uw huisarts kan zelf ook een aantal eenvoudige tests toepassen. Nadat alle onderzoeksresultaten bekend zijn, kan de diagnose bevestigd worden. Een diagnose is een belangrijke stap in het behandeltraject.