Haaruitval bloedwaardentest

Hoe wordt een haaruitval bloedwaardentest gedaan en wat zeggen de resultaten u? Haarverlies is normaal – elke persoon kan tussen de 50 en 100 haren per dag verliezen, zonder het zelfs maar te merken. En hoewel haaruitval meestal niets is om u zorgen over te maken, kan het ook een teken zijn van een onderliggende medische aandoening, of veroorzaakt worden door een tijdelijke aandoening, zoals ijzertekort of stress. Een haaruitval bloedwaardentest is niet positief of negatief. Het is een manier om de oorzaak van haarverlies aan het licht te brengen.

Onderzoek oorzaak haarverlies

De oorzaak van haarverlies is soms eenvoudig en zonder nader onderzoek duidelijk. Erfelijke kaalheid is wereldwijd de meest voorkomende oorzaken van haaruitval bij mannen en vrouwen. Het patroon waarin het haar uitvalt is kenmerkend. In combinatie met uw familie achtergrond is het voor ervaren huisartsen en specialisten voldoende om een diagnose te geven. Om eventueel andere oorzaken en/of gezondheidsproblemen uit te sluiten kan een arts een bloedonderzoek voorstellen. Veel mensen zien in de uitslag normale en verwachte bloedwaarden, maar de uitslagen zijn cruciaal om onder meer schildklierproblemen en/of een ijzertekort uit te sluiten. Bij een typisch bloedonderzoek kijkt een arts naar basis waarden van de schildklier, ferritine, bloedsuikers, zink en vitamine niveaus die allemaal van invloed zijn op de haargroei.

Haaruitval bloedwaardentest bij schildklierproblemen

Schildklierproblemen zoals hypothyreoïdie, een traag werkende schildklier, kunnen haaruitval veroorzaken. De werking van de schildklier is van invloed op verschillende lichaamsfuncties. Bij het vermoeden van haaruitval veroorzaakt door uw schildklier, kan de TSH-waarde in het bloed gemeten worden. Stress en onvoldoende lichaamsbeweging zijn van invloed op de manier waarop de schildklier werkt. Als er sprake is van een zogenaamd traag werkende schildklier, hebben veel mensen ook een ijzertekort en/of een gebrek aan vitamine B12. Een van de bekendste schildklier aandoeningen is de ziekte van Hashimoto, waarbij uw lichaam antistoffen aanmaakt, waardoor de werking van de schildklier vertraagd.

Bloedonderzoek vitamine B12

Een langdurig tekort aan vitamine B12 kan haaruitval veroorzaken. Naast haaruitval hebben mensen met een gebrek aan vitamine B12 vaak een vermoeid gevoel. Het tekort ontstaat en is aanwezig zonder dat u daar een vermoeden van heeft. Met behulp van een supplement kan het niveau opgehoogd worden. Vrij verkrijgbare vitaminesupplementen hebben meestal een beperkte dosering. Is het vitaminetekort aangetoond door een bloedonderzoek? Uw (huis)arts kan een supplement met hoge dosering voorschrijven.

IJzerwaarde en haaruitval

IJzertekort kan bloedarmoede veroorzaken. Houdt een ijzertekort bovendien lange tijd aan dan is dat van invloed op onder andere de haargroei. IJzertekort kan bij vrouwen een gevolg zijn van een zware menstruatie en/of ander fors bloedverlies. Daarnaast hebben zowel vegetariërs en veganisten een vergrote kans op een ijzertekort, omdat er te weinig ijzerrijke voedingsmiddelen gegeten worden. IJzertekort kan makkelijker worden bepaald door middel van een bloedonderzoek. Een arts vraagt een bloedonderzoek aan waarbij ook de ferritine waarde wordt gemeten. Ferritine is de ‘ijzervoorraad’ die uw lichaam heeft opgeslagen. Het kan gebeuren dat de bloeduitslagen laten zien dat het ijzergehalte binnen de referentiewaardes valt, maar dat uw ferritine niveau te laag is, waardoor haaruitval kan ontstaan. Bij een groot gebrek zal een arts u staalpillen voorschrijven om de ijzerwaarde te stabiliseren.

Haaruitval door een dieet

Andere mogelijke oorzaken van haaruitval zijn gewichtsschommelingen. Zowel een fors gewichtsverlies als een toename kan haarverlies veroorzaken. Crash-diëten bevatten niet voldoende afwisselende bouwstoffen en de hoeveelheid is ook te beperkt. Overigens kan de haargroei zich herstellen als u het tekort heeft aangevuld en/of overstapt op een verantwoord, gezond voedingspatroon. Realiseer uzelf dat een crash-dieet weliswaar zorgt dat u een aantal overtollige kilo’s kwijtraakt, maar dat de samenstelling een vitamine- of mineralentekort tot gevolg kan hebben. Het herstellen van een gezonde haargroei duurt vaak maanden en in sommige gevallen zelfs jaren. Uw huisarts kan advies geven bij het veranderen van een voedingsgewoonte, maar u kunt ook advies vragen aan een ervaren diëtist(e). Deze stelt een dieet op maat samen, waarbij rekening wordt gehouden met uw levensstijl. Vaak volstaat het om met kleine veranderingen veel te bereiken op het gebied van afwisselend en gezond eten.

Kosten en vergoedingen haaruitval bloedwaardentest

Bloedonderzoek aangevraagd door een arts, valt in de meeste gevallen onder de basisverzekering. Zorgverzekeraars vergoeden de kosten. Wel kan het eigen risico meetellen. Niet iedereen wordt door een arts doorverwezen voor bloedonderzoek. Het is tegenwoordig mogelijk om zelfstandig bij een particulier laboratorium een bloedonderzoek aan te vragen. De kosten hiervoor, worden niet als vanzelfsprekend vergoed. Kosten voor de onderzoeken lopen uiteen en hangen onder andere af van de complexiteit en het aantal waarden dat vermeld is. Komt u met haaruitval bij uw huisarts? Het ligt voor de hand dat deze samen met u op zoek gaat naar de oorzaak. Om bepaalde dingen uit te sluiten, kan een bloedonderzoek onderdeel zijn van het behandeltraject. Het kennen van de oorzaak is van belang voor de oplossing of behandeling die voorgesteld wordt.

Haaruitval bloedwaardentest – FAQ

1. Kan een bloedonderzoek haaruitval bevestigen?

De resultaten van een bloedonderzoek zijn niet positief of negatief. Eventueel afwijkende waarden zijn voor de arts een referentie bij het vaststellen van de oorzaak van het haarverlies.

2. Hoe wordt bloedonderzoek gedaan?

Bloedonderzoek vindt plaats in een laboratorium. Wanneer uw (huis)arts een bloedonderzoek aanvraagt, zijn daar de zaken op aangegeven, waarvan de arts de waarde wil weten. In het laboratorium worden een of meerdere buisjes bloed bij u afgenomen. Het onderzoek is pijnloos en de resultaten zijn doorgaans binnen een aantal dagen bekend.

3. Krijg ik gelijk de uitslag en een behandeladvies?

Nee, het duurt een aantal dagen voordat alle uitslagen bekend zijn. Het laboratorium stuurt de uitslagen naar uw (huis)arts. Bij uw volgende consult bespreekt de arts de resultaten en kan een geschikte behandeling voorgesteld worden.

4. Kan een bloedonderzoek een ernstige aandoening bevestigen?

Afhankelijk van het vermoeden van de arts, worden bepaalde bloedwaarden onderzocht. Afwijkende waarden, kunnen verder onderzoek tot gevolg hebben. Overigens is een bloedonderzoek vaak een momentopname. Het kan zijn dat bij een vervolgonderzoek een aantal dagen of weken later opnieuw bloed wordt afgenomen en dat de waarden daarvan ‘normaal’ zijn.

5. Kan ik preventief voedingssupplementen gebruiken?

Het gebruik van een voedingssupplement is meestal niet schadelijk. Gebruik echter nooit meer dan de ADH van de supplementen. Wanneer u van bepaalde vitamines veel te veel heeft, kan dat ook haaruitval tot gevolg hebben. Als u een supplement wilt gebruiken, kies dan voor een op de haargroei samengesteld product dat onder andere Biotine en/of zink bevat. Neem niet meer van het supplement dan dat de verpakking vermeld.

6. Hoe vaak moet ik mijn bloed bij een ijzertekort laten onderzoeken?

In geval van een ijzertekort schrijft de arts staalpillen voor. Om te zien of het niveau stabiliseert zal het bloed een aantal keer onderzocht worden. De frequentie hiervan is afhankelijk van de ernst van het tekort.

7. Is bloedonderzoek bij haaruitval pijnlijk?

Nee, bloedonderzoek is niet pijnlijk. Wel ziet een grote groep mensen op tegen het onderzoek. Vertel tegen degene die het onderzoek bij u verricht, dat u zich niet op uw gemak voelt. Ervaren bloedprikkers weten hoe ze u gerust kunnen stellen. Met een amicaal gesprek is het bloedprikken vaak voorbij voordat u het beseft. Door naderhand de injectieplaats dicht te drukken, worden blauwe plekken voorkomen.

8. Waarom moet ik bij haaruitval mijn bloed laten onderzoeken?

Uw arts stelt een bloedonderzoek voor om bepaalde zaken te bevestigen of uit te sluiten. Het onderzoek geeft geen bevestiging of ontkenning van het haarverlies. Een arts stelt het onderzoek voor om te zien of en welke lichaamsfuncties onvoldoende werken als gevolg van afwijkende bloedwaarden.

9. Is een bloedonderzoek bij haaruitval verplicht?

Nee, u bent zelf vrij om te bepalen of u het onderzoek wilt ondergaan. Het is wel zo dat uw huisarts of specialist het onderzoek niet zonder reden voorstellen. Onderzoekresultaten laten zien wat de mogelijke oorzaak van het haarverlies is. Het stelt u in staat om voor een passende oplossing te kiezen.